Ph Wody morskiej

Każdy z nas w szkole uczył się o tym, czym jest pH i jak ważny jest to wskaźnik. Pozwala bowiem określić kwasowość lub zasadowość roztworu wodnego, określając te parametry w skali od 0 do 14. Jeśli jakaś ciecz posiada pH od 0 do 6, 99 jest określana jako kwaśna. Jeśli pH wynosi 7, jest to ciecz o obojętnym wskaźniku, natomiast powyżej tej wartości mamy do czynienia z cieczami zasadowymi.

Decydując się na założenie własnego akwarium musimy pamiętać, żeby stale utrzymywać jak najkorzystniejsze warunki dla życia ryb. Parametrami, które powinniśmy nieustannie kontrolować jest temperatura wody, pH wody w akwarium, jej czystość, stopień napowietrzenia, a także w przypadku wody morskiej, stopień jej zasolenia.

Jaka woda powinna być w akwarium morskim?

Zastanawiając się, jakie powinno być pH w akwarium dla ryb morskich trzeba pamiętać, żeby warunki zbliżać do tych, które występują w naturze. W morzach, w pobliżu raf koralowych najczęściej spotkamy pH o wartości około 8, 2, co wskazuje na lekko zasadową wodę. Skala pH wody dla ryb morskich w akwarium nie powinna przekraczać wartości 8. 0 do 8. 4, ponieważ to właśnie w takich warunkach zwierzęta i rośliny wodne czują się najlepiej.
Pamiętajmy także, że woda morska posiada zdolność do samoczynnego regulowania pH. W razie konieczności może dojść do absorpcji dodatnich jonów wodoru z wody, bez spadku pH wody w akwarium. Jednak zjawisko to nie następuje bez końca, dlatego wymaga regularnego kontrolowania.

Dlaczego jeszcze pomiar pH w akwarium jest tak ważny?

Oprócz konieczności zapewnienia rybom i roślinom morskim idealnych warunków do życia i rozwoju, trzeba także kontrolować stan wody w akwarium, aby zapewnić im w ogóle przetrwanie. Jeśli woda będzie miała za wysokie pH w akwarium, może to zakończyć się śmiercią i roślin i ryb. Ten sam los spotka nasze rybki i rośliny, jeśli pH będzie zbyt niskie. Pamiętajmy także, by starać się zachować naturalny rytm wzrostu i spadku tego parametru w wodzie, tak jak dzieje się to w naturze. W ciągu dnia skala pH wody wzrasta do 8, 4, zaś nocą spada nawet do wartości 7. 9.Jest to zjawisko nazywane “Dobowym Wahaniem pH” i nie wymaga od nas podejmowania żadnych działań.

PH wody w akwarium w praktyce

Często zdarza się, że akwaryści nie przywiązują należytej wagi do wartości pH wody w akwarium. Brak kontrolowania tego wskaźnika wynika przede wszystkim z niewiedzy, dlaczego pomiar pH w akwarium jest tak ważny. Decydując się na założenie akwarium musimy mieć świadomość, że w niektórych sytuacjach koniecznością będzie podnoszenie pH wody, zaś kiedy indziej może okazać się, że wykryjemy za wysokie pH w akwarium i koniecznością okaże się jego obniżanie. Nie zapominajmy także, jak ważna jest sól morska do akwarium.

mojarafa.pl Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *