tlo
MojaRafa.pl » zasolenie

Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.
Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.
Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.

zasolenie

center><font color=”#000000″ size=”4″<b>Zasolenie</span></center></font>

Zasolenie wody jest to, całkowita ilość soli rozpuszczonych w wodzie. Pomiar wyrażany jest w promilach, w ppt lub w gramach na litr. Potocznie zwana jako ciężar
właściwy wody morskiej.
<p>
W morzach gdzie występują rafy koralowe woda ma ciężar od 1.021 do 1.024 g/ml , jedynie w morzu czerwonym jest większe zasolenie 1.030g/ml. Przyrządy do pomiaru
zasolenia są kalibrowane przy temperaturze 25 oC. Gdy temperatura nam rośnie, to zasolenie spada i adekwatnie do tej sytuacji gdy temperatura nam spada to zasolenie
rośnie. Gdy latem temperatura podskoczy nam do 30oC, to nie dosypujmy więcej soli. Jednak zalecane jest utrzymywanie stałej temperatury jak i zasolenia 25 oC
i 1.024g/ml. Przy niższym zasoleniu zwierzęta w akwarium lepiej oddychają, zawartość tlenu zwiększa się wraz ze spadkiem zasolenia. Dlatego bardzo ważne jest, aby
codziennie kontrolować te parametry. Należy też pamiętać, że przy odparowanej wodzie, też się zwiększa gęstość wody w naszym akwarium.
Przy zbiorniku 400 litowym, dobowe odparowanie wody jest w granicach dwóch litrów na dobę. Zależy to od parametrów
atmosferycznych, dlatego musimy pamiętać o uzupełnianiu wody słodkiej, najlepiej przez automatyczną dolewkę.