tlo
MojaRafa.pl » Suplementacja wapna

Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.
Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.
Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.

Suplementacja wapna

Wprowadzenie do utrzymania wapnia i zasadowości


Jednym z aspektów prowadzenia akwarium rafowego, jest konieczność uzupełnienia wapnia i najprostsze jego sposoby jak to zrobić. Aż pod koniec 1980 roku, zmiany wody i rozwiązania podłoża wapnia uważano zachować poziom wapnia wysokie. W konsekwencji, stosowanie suplementacji wapnia nie były konieczne i dodatkowe uzupełnienie nie było łatwo praktykowane.
Teraz wiemy, że praktycznie wszystkie koralowce, a także glony wapienne, wymagają ciągłej suplementacji wapnia w celu ich rozwoju. Jak rafa i glony wapienne zaczynają rosnąć i rozprzestrzeniać się, zwiększa zapotrzebowanie na wapń, ponieważ wykorzystują coraz więcej wapnia. Suplementacja wapnia pomaga zrealizować te biologiczne potrzeby uzupełnienia przez stężenie wapnia w układzie zamkniętym akwarium rafowym.

Pojęcie uzupełnienie wapnia w akwarium rafowym po raz pierwszy opisana została w 1980 roku, jako system metody Berlińskiej i został wprowadzony do publicznej wiadomości. To był ważny moment, ponieważ mało uwagi poświęcono potrzebie koralowców twardych i wapnia aby mogły przetrwać i rozwijać się.
Początkowo była tylko metoda opisana stosowania wodorotlenku wapnia ( Kalkwasser ) rozpuszczony w wodzie, która jest wprowadzana jako woda uzupełniająca.
Akwaria rafowe stają się bardziej wyrafinowane i korale twarde, małże stają się dominujące w tych systemach, bardziej wyrafinowane metody, utrzymujące poziom wapnia rozwinęły się.
Metody, które są obecnie stosowane to: Kalkwasser, Kalkwasser i dwutlenek węgla , chlorek wapnia i bufory, płynne lub suche, dodatki reaktora wapniowego lub połączenie tych metod naraz.
Żadna metoda nie jest wykorzystywana wyłącznie, każde z tych metod ma swoje wady, a zwłaszcza nie jest uniwersalne i praktyczne we wszystkich systemach rafy. Jednak wciąż jest stosunkowo łatwe w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia w większości akwariów rafowych (tylko powyżej 400 ppm, poziom naturalny wody morskiej), o ile czynniki te są rozumiane i stosowane. Będziemy omawiać zalety, jak i wady tych metod w serii artykułów, można określić, która metoda jest najlepsza dla danej sytuacji. Pamiętaj, że wymagania będą się różnić od wapnia akwarium do akwarium i jednolite podejście może nie być wystarczające. Zastanów się jak zmodyfikować te metody, aby dostosować optymalnie sposób uzupełnienie dla swojego systemu.

Znaczenie regularnych pomiarów wapnia


Zbyt często, wielu hobbystów rafowych zakończyło badanie poziomu wapnia w schemacie gdy uzupełnienie wapnia zostało raz ustalone. Jednak suplementacja wapnia to proces nie jest statyczny. Jest to część stale zmieniających organiczny proces, gdzie zapotrzebowanie na wapń wzrasta jak kolonia rafowa (zarówno miękkie i twarde ), glony wapienne i inne organizmy, które aktywnie wykorzystują wapń zaczynają rosnąć i rozprzestrzeniać się. Większe ilości dozowania wapnia jesteśmy zobowiązani do utrzymania zdrowego wzrostu.
Zużycie wapnia zwiększa się w większości akwariów rafowych, jak rosną i dojrzewają. W rezultacie, stare schematy suplementacji nie mogą być wystarczające. Jeśli regularnych pomiarów nie przeprowadza się w celu monitorowania stężenia wapnia, bardzo łatwo jest, aby poziom gwałtownie spadł. Ważne jest, aby stężenie wapnia mierzyć co dwa tygodnie, albo nawet lepiej, raz w tygodniu. Alkaliczność powinna być mierzona i monitorowana, ponieważ brak jest związku pomiędzy poziomami wapnia i zasadowości.

Jeśli poziom wapnia jest zbyt wysoki (ponad 500), istnieje tendencja do spadku zasadowości, wpływających na zdolność buforowania wody w akwarium. Bez odpowiedniego buforowania pH staje się podatne na wahania. Natomiast jeśli alkaliczność jest zbyt duże, stężenie wapnia ma tendencję do spadku jak wapń wytrąca się z roztworu w postaci nierozpuszczalnego węglanu wapnia, także powoduje wahania pH. Najlepiej, stężenie wapnia powinno być od 400 do 450 ppm, podczas gdy alkaliczność powinny być między 2.5-3.5 mq/l (7-10 dKH).
Kilka niezawodnych zestawów testów są dostępne takie jak Reef Seachem test wapnia aby mierzyć i monitorować stężenie wapnia. Seachem oferuje także bardzo dobry test na KH .

Ważne jest, aby monitorować poziom wapnia i alkaliczności w tygodniu i uzupełnienie odpowiednio do utrzymania ich na właściwy poziomie. Niski poziom wapnia ma negatywny wpływ na wzrost, zdrowie i ubarwienie korali i cienką budowę szkieletu, koralowcom brakuje żywej barwy.


Kalkwasser jako metoda suplementacji wapnia i Zasadowości

Kalkwasser – jest bardzo stężony roztwór wodorotlenku wapnia w wodzie o wysokim pH 12,00 i jest stosowany w celu uzupełnienia wapnia i utrzymania odpowiedniej wartości pH w akwariach rafowych. Powszechne użycie wodorotlenek wapnia lub Kalkwasser, pozwala nam lepiej utrzymać koralowców SPS i LPS niż jakikolwiek inna suplementacja wapna.
Kalkwasser stał się metodą z wyboru w Polsce i nie tylko, w większości z ostatnich dziesięciu lat, przewyższając chlorek wapnia i bufor w preferowanej metodzie suplementacji wapnia. Kalkwasser jest metodą z wyboru dla akwarystów Europejskiej w ciągu ostatnich dwudziestu lat, wyraźnie sugerując, że skuteczność tej metody jest bardzo dobra.

Kalkwasser jest to po prostu wodorotlenek wapnia rozpuszczony w wodzie więc jest bardzo prosty w użyciu. Istnieje wiele różnych producentów Kalkwasser tym Kent, Seachem itd, wszystkie o tej samej stosunkowo wysokiej jakości.

Korzyści

# Łatwo dostępny i stosunkowo niedrogi.
# Kalkwasser nie dodaje nic do wody, co może być szkodliwe, tylko jony wapnia i wodorotlenek.
# Podnosi pH co lepiej wpływa na zwapnienie przez koralowce – wysokie pH ( 12.00 +) pomaga utrzymać wyższy ogólny poziom pH w akwarium w celu ułatwienia optymalnego zwapnienia.
# Zmniejsza poziom fosforanów Kalkwasser powoduje wytrącanie fosforanów.
# Łatwy w przygotowaniu – wystarczy dodać suchy proszek do wody i wstrząsnąć.
# Minimalizuje wahania pH – Zasadnicze zmiany w pH można zmniejszyć Kalkwasserem dodając powoli w nocy, gdy spada pH w akwarium.

Zastrzeżenia


# Kalkwasser jest żrący, środek alkaliczny więc należy zachować ostrożność w trakcie przygotowywania, nie wdychać pyłu. Kalkwasser ma bardzo wysokie pH ( 12.00 +), więc nie powinien być wprowadzane do akwarium w dużych ilościach, gdyż w znacznym stopniu podniesie pH do nadmiernego poziomu i spowoduje wytrącanie zasadowości.
# Musi być świeżo przygotowany – Po przygotowaniu roztworu Kalkwasser nie powinien stać zbyt długo, i mieć styczność z dwutlenkiem węgla, bo przechodzi w nierozpuszczalny węglan wapnia. Rozwiązanie Kalkwasser powinien być przygotowany na dobę przed dodaniem do akwarium.
Wykorzystanie Kalkwasser to bardzo dobry sposób na uzupełnienie wapnia do małych i średnich akwarii rafowych. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy Kalkwasser dodawać w nocy i bufor powinien być dodawane regularnie. Dynamika zmian w każdym akwarium rafowym wymaga regularne pomiary, są one niezbędne do monitorowania tych zmian.
# Można użyć pompy dozujących tj. ( SP-3000 pompa dozująca ) w połączeniu z kontrolerem pH .

Chlorek wapnia (i buffor) jako metoda suplementacji wapnia i zasadowości


Stosowanie chlorku wapnia (np. Kent Turbo Calcium Marine lub Warner wapnia) jest prawdopodobnie pierwszą metodą utrzymującą prawidłowy poziom wapnia stosowane przez najbardziej doświadczonych hobbystów rafowych. Chlorek wapnia jest powszechnie dostępny, tani i szybko rozpuszcza się w roztworze. Aleprzy stosowani chlorku wapnia trzeba stosować bufor kh i chlorek magnezu aby zachować właściwą alkaliczność.

Korzyści

* Tani i łatwo dostępny.
* Szybko rozpuszcza się w roztworze.
* Łatwy w użyciu, precyzyjne dawkowanie, ponieważ można matematycznie określić, ile jest potrzebne.

Zastrzeżenia

* Wpływa na zasadowość – Gdy stosowany jest samodzielnie, suplementacja chlorku wapnia powinna odbywać się ze środkiem buforującym KH w akwarium.
* Niektóre elementy mogą zacząć gromadzić się do nienaturalnych poziomów w dłuższym czasie. W szczególności poziom bromku sodu. Zaradzić można, przeprowadzając coraz większe podmianą wody.
* idealny w aplikacji – stosowanie chlorku wapnia jest proste i łatwe aby utrzymać odpowiednie stężenie wapnia dla małych systemów, które nie mają wysokich wymagań do stabilności wapnia. Akwaria z niewielką ilością glonów wapiennych, lub niewielką populacją miękkich korali.
Niezależnie od metody, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu wapnia musi iść w parze z utrzymaniem odpowiedniego poziomu alkaliczności, jak również badania i monitorowania tych poziomów. Przy suplementacji wapnia w każdej metodzie, ważne jest, aby mierzyć zarówno poziom wapnia, zasadowość i wartości pH w zbiornikach rafowych.


Zrównoważone suplementy jako metoda suplementacji wapnia i utrzymania zasadowości.

W celu przezwyciężenia problemów opisanych w niezależnej suplementacji wapnia i alkaliczności (np. chlorku wapnia i bufory), kilku producentów opracowało wzory dla utrzymania zrównoważonego stosunku alkaliczności oraz wapnia. Należą do nich np: Tropic Marin BioCalcium, C-Balance i Seachem Reef.
Związki te, dostępne jako suchy proszek, lub w dwóch częściach preparatów płynnych, są w stanie utrzymać zarówno wysoki poziom wapnia i zasadowość, nie powodując powstawanie niepożądanych związków. Ta metoda utrzymania alkaliczności oraz wapnia w akwariach rafowych stała się bardzo popularna ze względu na łatwość obsługi.

Korzyści

* Łatwo dostępne.
* Łatwy w użyciu – Pożądany poziom wapnia i zasadowości zostaną osiągnięte, wszystko, co konieczne jest dodanie równej części preparatów zgodnie z instrukcją producenta.
* Bezpieczny – Jeśli prawidłowo dawkujemy, jest małe prawdopodobieństwo przedawkowania. Suplementacja może być łatwo dostosowana – wystarczy zwiększyć dzienną dawkę, gdy mieszkańcy akwarium słabo rosną lub gdy dodaliśmy więcej zwierząt
.

Zastrzeżenie

* Chociaż niewiarygodnie i łatwe w użyciu, jest kilka niedociągnięć do stosowania zrównoważonych preparatów wapnia.
* Jest kosztowne dla dużych akwariów – w stosunku do innych metod, jest to najbardziej kosztowny sposób na utrzymanie wapnia w perspektywie długoterminowej.
* Trochę nudny – Każda z dwóch części zrównoważonych suplementów płynnych, musi być dokładnie mierzona w równych ilościach i dawkowana raz na dobę.
# Zasolenie może wzrosnąć w czasie regularnego stosowania preparatów.

Reaktory wapnia jako metoda suplementacji wapnia i zasadowości

Jeden z bardziej wyrafinowanych sposobów do osiągnięcia i utrzymania pożądanego poziomu wapnia z wykorzystaniem reaktora wapnia. Gdy jest stosowany właściwie, ta metoda zapewnia bardzo precyzyjne utrzymanie poziomu wapnia w systemie rafowym. Innych niż pewne małe korekty, reaktory wapnia oferują bardzo niewiele problemów.
Reaktory wapnia, produkują roztwory wapnia, rozpuszczając wapienne media w niskim pH wody. Niskie pH uzyskuje się poprzez wprowadzenie dwutlenku węgla do komory reakcyjnej. Wielkość suplementacji wapnia zależy od natężenia przepływu w komorze reaktora i ilości dwutlenku węgla który rozpuszcza wapienne media.

Korzyści

* Automatyczne uzupełnianie wapnia
* Korzystne dla dużych akwariów rafowych o wysokich wymaganiach stabilności wapnia.
* Niskich długoterminowych kosztów utrzymania – Po zakupie i utworzenia jednostki, tylko elementy, które muszą być uzupełniane są to dwutlenek węgla i wapienne media.
* Proste dawkowanie i utrzymanie.

Zastrzeżenie

Wysokie koszty rozpoczęcia suplementacji – reaktory są stosunkowo drogie i oprócz samego reaktora, instalacji właściwa będzie wymagać także zakupu butli dwutlenku węgla CO2, regulator, zawór igłowy i pH kontroler.
# Szybkość przepływu i poziomu dwutlenku węgla należy ustawić ręcznie, ustawiony na odpowiednim poziomie w celu ułatwienia właściwej suplementacji wapnia. Przed uruchomieniem reaktora, poziom wapnia i zasadowość powinny być przetestowane i zapisane jako punkt odniesienia. Poziomy te zostaną następnie wykorzystane do ustalenia, czy reaktor pracuje na optymalnym poziomie.
Jak z każdym rodzajem suplementacja wapnia, poziom wapnia i alkaliczność powinny być przetestowane i ściśle monitorowane, aby upewnić się że wszystko działa poprawnie. Aby w pełni ze swojego reaktora wapnia być zadowolonym, należy odpowiednio ustawić wielkość i szybkość przepływu, poziomu dwutlenku węgla, pH , regularne badania i długotrwałe utrzymanie stabilnej pracy.
* Wybór mediów – Niektóre media mogą zawierać dużo fosforanów w wyniku uwolnienia fosforanów. Na szczęście są już media bez fosforanów, takie jak Media Aragonitowe.
# Odpowiednie wielkości – Upewnij się, że urządzenie jest odpowiedniej wielkości zwłaszcza w przypadku dużych systemów rafowych z dużą iloscią korali SPS, LPS i alg wapiennych. Za mały reaktor może zrobić dobrą robotę na początku, ale z biegiem czasu, reaktor nie może już produkować wystarczająco dużo rozpuszczonego wapnia, aby sprostać wymogom ilościowy i jakościowym. Należy zawsze używać reaktorów odpowiedniej wielkości do danego zbiornika.
# Przepływ – szybkość przepływu powinien być ustawiony na 1-2 litry na godzinę przez reaktor, w zależności od wielkości akwarium. Natężenie przepływu może być zwiększone lub zmniejszone w celu dostosowania poziomu wapnia w akwarium. Jeśli natężenie przepływu przez komorę musi być zwiększone, to następnie ilość CO2 będzie musiała zostać zwiększona.
# Ilość dwutlenku węgla – ilość CO2 powinna być wstępnie ustalona na 1-2 pęcherzyków na sekundę. poziom dwutlenku węgla powinien być ściśle monitorowana, tak aby nadwyżka CO2 nie została wprowadzone do akwarium. Unikać CO2 na dwa sposoby: za pomocą właściwego funkcjonowania zaworu iglicowego i licznik pęcherzyków w połączeniu z kontrolerem pH.
# poziom PH – odciek z reaktora powinien być kontrolowany, pomiar pH wynosi około 6,5. Dla mediów wapiennych do rozpuszczenia w sposób wydajny. Jeżeli pH jest wyższe, należy zwiększyć ilości CO2 lub zmniejszyć przepływ wody. Lepiej jest, aby dostosować poziom CO2, ponieważ zmniejszenie przepływu wody oznacza mniej węglanu wapnia.
# Pomiary – poziom wapnia i alkaliczność powinny być mierzone, a wyniki powinny być co najmniej równe początkowej poziomów (wyjściowe / punkt odniesienia), lub powinny być nieco wyższe. Jeżeli są one niższe, przepływ i CO2 będą musiały zostać zwiększone.
# Długoterminowe utrzymanie – Z biegiem czasu, zmniejszenie natężenia przepływu mogą wystąpić z powodu ograniczonych przepływów przez reaktor, zarośnięte rurki, wężyki, zawory i trzeba będzie wyczyścić. Również inne media niż Korallith może przekształcić się w rodzaj obojętnego w reaktorze osadu i zmniejszenie ilości wapnia jest zwolniony, mimo że poziom CO2 i przepływ mogą wyglądać normalnie. Media powinny być usunięte i wyrzucone raz lub dwa razy w roku i cały reaktor powinien być oczyszczony octem i dokładnie wypłukany. Pomoże to utrzymać reaktor na optymalnym poziomie pracy. jednym z najnowszych osiągnięć jest użycie zarówno reaktora wapnia i kalkwasser w akwariach wykorzystujących duże ilości wapnia. Ta kombinacja podnosi zarówno poziom wapnia i zasadowości wyższe niż przy użyciu tylko reaktorze wapnia z dodatkowych korzyści, usunięcie fosforanów i stabilny poziom pH. To może być optymalny sposób utrzymania poziomu wapnia w dużym zbiorniku z SPSmi.
Ze względu na lepsze zrozumienie i ciągły rozwój metod suplementacji wapnia, dla korali SPS, są już powszechne, a ich tempo wzrostu w niektórych akwariach może przekraczać wartości nie spotykane. Zrozumienie i wprowadzenie odpowiedniej suplementacji wapnia i zasadowości może wydawać się trudne na początku, ale z właściwego badania i cierpliwości, utrzymywania tych związków na ich właściwy poziom będzie bardzo proste.
———————————————————————–
Biografia
„The New Marine Aquarium” i „Ultimate morskie Akwarium”