tlo
MojaRafa.pl » Rodzaje filtracji

Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.
Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.
Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.

Rodzaje filtracji

Rodzaje filtracji

Wraz z upływem czasu woda w akwarium ulega zabrudzeniu. Aby utrzymać ją w odpowiedniej czystości, stosuje się filtrację wody przy użyciu specjalnych filtrów
akwariowych. Choć na rynku spotyka się obecnie setki modeli tych urządzeń, ogólna zasada ich działania pozostaje jednakowa woda zostaje skierowana w taki sposób,
że przepływa przez odpowiednio dobrane materiały filtracyjne, które usuwają z niej wszelkie zanieczyszczenia. A mogą być one bardzo różne, w zależności od frakcji
i pochodzenia. Na tej podstawie wyróżniamy trzy rodzaje filtracji: mechaniczną, chemiczną i biologiczną.

Filtracja mechaniczna

Wydajność takich filtrów zależy od szybkości przepływu wody przez materiał filtrujący, rodzaj powierzchni filtra oraz wielkość samego filtra. Filtracja mechaniczna
jest pierwszym, niezbędnym etapem uzdatniania wody w akwarium. Usuwa z wody większe zanieczyszczenia tj. kurz, pozostałości karmy, oraz inne będące w systemie wodnym
zanieczyszczenia. Skuteczność filtracji, czyli wielkość najmniejszych usuwanych cząstek zależy od zastosowanego wkładu filtracyjnego oraz wydajności filtra.
Częstotliwość wymiany wkładu filtracyjnego zależy od jakości i ilości przefiltrowanej wody. Filtry te zazwyczaj zapewniają ruch wody wewnątrz zbiornika. Filtry
wewnętrzne mają jedną zasadniczą wadę – zajmują miejsce wewnątrz zbiornika i mają mało miejsca na wkłady. Najczęściej używane materialy jako filtr to: różnego
rodzaju waty, gąbki, piasek, włókna sztuczne, siatki plastikowe. Bez względu jaki materiał jest użyty, konieczne jest częste mycie takiego filtra, przynajmniej
raz na kilka dni. Zaniedbanie prowadzi do wydzielania zanieczyszczeń z powrotem do wody. Jak również zaczyna się rozkład zatrzymanych w filtrze resztek pożywienia,
i wten sposób zaczyna przyrastać amoniak.

Filtracja chemiczna

Polega na wychwytywaniu z wody wszelkich zanieczyszczeń chemicznych, takich jak resztki lekarstw, metale ciężkie i inne toksyny. Część z nich znajduje się w wodzie
kranowej są to resztki preparatów uzdatniających ją do celów pitnych, inne mogą trafić do akwarium wraz z podawanymi lekami. Ponieważ bywają szkodliwe
zarówno dla ryb, dla roślin i korali, trzeba je usuwać z wody. Materiałem do filtracji chemicznej jest węgiel aktywny. Umieszczony w filtrze wychwytuje z wody i wiąże
wszelkie substancje chemiczne, czyniąc je nieszkodliwymi dla mieszkańców akwarium, ale usuwa także z wody wiele pożytecznych związków (witaminy, mikroelementy, kwasy
humusowe). Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie filtracji chemicznej nie w sposób ciągły, lecz tylko w uzasadnionych przypadkach. Szczególnie wskazana jest ona w
okresie rekonwalescencji ryb, gdy chcemy oczyścić wodę z resztek leków. Węgiel aktywny sprzedawany jest najczęściej w specjalnych woreczkach służących do umieszczania
w filtrze. Wraz z upływem czasu pochłaniając kolejne toksyny, traci on swe właściwości absorpcyjne. Dlatego stosując ciągłą filtrację chemiczną, woreczki z
węglem należy wymieniać mniej więcej co miesiąc. Do realizacji filtracji chemicznej służy również tzw. zeolit (zespół minerałów o bardzo gęstej strukturze
przestrzennej), który wychwytuje z wody toksyczne związki azotowe i fosforany. Ma postać drobnego lub nieco grubszego żwirku. Podobnie jak w przypadku węgla aktywnego,
zdolności absorpcyjne zeolitu z czasem się wyczerpują, trzeba więc wymieniać go raz w miesiącu.

Filtracja biologiczna

Z biegiem czasu woda się starzeje. Pływające w niej ryby, choć tego nie zauważamy, wydalają związki azotowe, przeważnie w postaci białek i mocznika. Sporą ich
część pochłaniają rośliny we fitrze glonowy, jednak pozostałości są rozkładane przez bakterie do postaci bardzo toksycznego amoniaku.
Do ich usuwania, a raczej neutralizacji, stosuje się filtrację biologiczną. Jej zasada opiera się na umieszczaniu
w urządzeniach filtracyjnych wkładów, które stwarzają idealne warunki do osiedlania się na nich pożytecznych szczepów bakterii, przyczyniających się do rozkładania
związków azotowych. Są to wszelkiego rodzaju substancje porowate, takie jak tzw. ceramika w postaci rurek lub kulek, tzw. biobale, żywa skała i od pewnego stopnia
nawet zwykły żwir, lub filt DSB który to jest opisany w innym artykule. Filtracja biologiczna zachodzi również w gąbkach używanych do filtracji mechanicznej.
Zjawisko to wykorzystywane jest zwłaszcza w konstruowaniu najprostszych rodzajów filtrów. Bakterie nitryfikacyjne są bardzo wrażliwe na działanie substancji
chemicznych, dlatego właśnie nie należy myć gąbek filtracyjnych w wodzie kranowej. Poza tym bakterie do życia bezwzględnie potrzebują sporych ilości tlenu. Filtr
biologiczny musi więc działać nieprzerwanie w sposób ciągły, tak aby nieustannie przepływała przez niego dostarczająca tlen woda. Dłuższa niż kilkugodzinna przerwa
w działaniu filtra z reguły prowadzi do jego całkowitego wyjałowienia.Biografia:

Magazyn Akwarium
Magazyn Morszczaki
Magazyn Koral
World Wide Web


Masz jakiekolwiek pytania?, wątpliwości?, wejdź na forum.MojaRafa.pl, postaramy się rozwiązać każdy problem związany z akwarystyką morską.

Biografia

Srony www