Ph Wody morskiej

Każdy z nas w szkole uczył się o tym, czym jest pH i jak ważny jest to wskaźnik. Pozwala bowiem określić kwasowość lub zasadowość roztworu wodnego, określając te parametry w skali od 0 do 14. Jeśli jakaś ciecz posiada pH od 0 do 6, 99 jest określana jako kwaśna. Jeśli pH wynosi 7, jest to ciecz o obojętnym wskaźniku, natomiast powyżej tej wartości mamy do czynienia z cieczami zasadowymi.

Decydując się na założenie własnego akwarium musimy pamiętać, żeby stale utrzymywać jak najkorzystniejsze warunki dla życia ryb. Parametrami, które powinniśmy nieustannie kontrolować jest temperatura wody, pH wody w akwarium, jej czystość, stopień napowietrzenia, a także w przypadku wody morskiej, stopień jej zasolenia.

Jaka woda powinna być w akwarium morskim?

Zastanawiając się, jakie powinno być pH w akwarium dla ryb morskich trzeba pamiętać, żeby warunki zbliżać do tych, które występują w naturze. W morzach, w pobliżu raf koralowych najczęściej spotkamy pH o wartości około 8, 2, co wskazuje na lekko zasadową wodę. Skala pH wody dla ryb morskich w akwarium nie powinna przekraczać wartości 8. 0 do 8. 4, ponieważ to właśnie w takich warunkach zwierzęta i rośliny wodne czują się najlepiej.
Pamiętajmy także, że woda morska posiada zdolność do samoczynnego regulowania pH. W razie konieczności może dojść do absorpcji dodatnich jonów wodoru z wody, bez spadku pH wody w akwarium. Jednak zjawisko to nie następuje bez końca, dlatego wymaga regularnego kontrolowania.

Dlaczego jeszcze pomiar pH w akwarium jest tak ważny?

Oprócz konieczności zapewnienia rybom i roślinom morskim idealnych warunków do życia i rozwoju, trzeba także kontrolować stan wody w akwarium, aby zapewnić im w ogóle przetrwanie. Jeśli woda będzie miała za wysokie pH w akwarium, może to zakończyć się śmiercią i roślin i ryb. Ten sam los spotka nasze rybki i rośliny, jeśli pH będzie zbyt niskie. Pamiętajmy także, by starać się zachować naturalny rytm wzrostu i spadku tego parametru w wodzie, tak jak dzieje się to w naturze. W ciągu dnia skala pH wody wzrasta do 8, 4, zaś nocą spada nawet do wartości 7. 9.Jest to zjawisko nazywane “Dobowym Wahaniem pH” i nie wymaga od nas podejmowania żadnych działań.

PH wody w akwarium w praktyce

Często zdarza się, że akwaryści nie przywiązują należytej wagi do wartości pH wody w akwarium. Brak kontrolowania tego wskaźnika wynika przede wszystkim z niewiedzy, dlaczego pomiar pH w akwarium jest tak ważny. Decydując się na założenie akwarium musimy mieć świadomość, że w niektórych sytuacjach koniecznością będzie podnoszenie pH wody, zaś kiedy indziej może okazać się, że wykryjemy za wysokie pH w akwarium i koniecznością okaże się jego obniżanie. Nie zapominajmy także, jak ważna jest sól morska do akwarium.

mojarafa.pl Autor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *