tlo
MojaRafa.pl » Parametry wody morskiej

Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.
Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.
Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.

Parametry wody morskiej

Utrzymanie odpowiedniej jakości wody w akwarium


Poniższa tabela zawiera ogólne wytyczne dopuszczalnych parametrów wody, i waha się dla różnego rodzaju zbiorników. Niektóre rodzaje akwarii, takie jak akwarium rybne (ryby tylko z żywą skałą). To takie akwaria mają szerszy zakres niż parametry akwarium rafowego. Wynika to z delikatnej natury korali i bezkręgowców, które są często trzymane w akwarium rafowym. Niektóre gatunki ryb, roślin, bezkręgowców mogą mieć specjalne wymagania, dlatego należy zapoznać się opisem każdego gatunku, dla bardziej szczegółowych informacji. Dla porównania mamy również średnie mierzone dla warunków wody raf koralowych na całym świecie.

Parametr wody Zalecany poziom:
Akwarium rafowe
Zalecany poziom:
Akwarium rybne
poziomy:
Rafa koralowa
Zasolenie 1.023 – 1.025 1.020 – 1.025 1.025
Temperatura 24 – 28°C 24 – 28°C 26°C
pH 8.1 – 8.4 8.1 – 8.4 8.0 – 8.5
Twardość węglanowa 8 – 12 dKH 8 – 12 dKH 6 – 8 dKH
Amoniak (NH3) Prawie niewykrywalny Prawie niewykrywalny Zero
Azotyny (NO2) Prawie niewykrywalny Prawie niewykrywalny Zero
Azotany (NO3) < 1.0 ppm < 30 ppm 0.25 ppm
Fosforany (PO4) < 0.2 ppm < 1.0 ppm 0.13 ppm
Wapno 350 – 450 ppm 350 – 450 ppm 380 – 420 ppm
Magnez 1250 – 1350 ppm 1150 – 1350 ppm 1300 ppm
Jod 0.06 – 0.10 ppm 0.04 – 0.10 ppm 0.06 ppm
Stront 8 – 14 ppm 4 – 10 ppm 8 – 10 ppm