tlo
MojaRafa.pl » Korale Sps-y

Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.
Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.
Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.

Korale Sps-y


      Skrót SPS oznacza Small Polyp Scleractinia czyli: małopolipowe korale twarde. Zwane również koralowcami madreporowymi.    Są to koralowce posiadające zooksantelle, tworzące szkielet i posiadające często przepiękne barwy, szczególnie dobrze widoczne w świetle niebieskim. Trudne w hodowli, wymagają bardzo stabilnych warunków fizykochemicznych, bardzo dużo światła i bardzo mocnej, najlepiej zmiennej cyrkulacji – ich hodowla uważana jest za prawdziwe wyzwanie.
   W dzisiejszych czasach synonimem udanego akwarium rafowego jest właśnie akwarium z bajecznie kolorowymi SPS-ami. Nie zawsze tak było, SPS-y hoduje się z powodzeniem w akwariach domowych dopiero od połowy lat 90-tych. W międzyczasie bardzo wielu hodowców rozmnaża SPS-y w swoich akwariach, co pozwala na pewne ograniczenie importu tych zwierząt, i to bardzo popieramy.

Występowanie


      Większość gatunków rafotwórczych żyje na małych głębokościach do około 50 m, głównie w morzach tropikalnych, czyli tam, gdzie temperatura nie spada poniżej 20 °C.
       Pozostałe występują we wszystkich strefach oceanów, włącznie z regionami strefy umiarkowanej i polarnej, od płycizn po głębokość 6000 m.

Charakterystyka


      Parzydełkowce z rzędu korali madreporowych tworzą masywne szkielety zewnętrzne o unikalnej wśród parzydełkowców konstrukcji i różnorodnych kształtach. Mogą występować w postaci kilkumetrowej wysokości drzewek, czaszy, półkolistych bloków lub wzgórków o wielometrowej średnicy. Wzgórki powstają w miarę zamierania starych polipów, na których martwym szkielecie tworzą się nowe warstwy, dzięki czemu grubość kolonii szybko wzrasta.
      U niektórych gatunków przyrost ten może dochodzić do 5 m rocznie. W ten sposób powstają rafy koralowe. Korale madreporowe mogą tworzyć też wyspy zwane atolami. Nieliczne antopolipy żyją pojedynczo. Mogą wówczas osiągać znaczne rozmiary. Największy Fungia fungites osiąga 25 cm średnicy. W ciele Scleractinia występują komórki parzydełkowe typu stomoknidy i spirocysty.

Rozmnażanie


      U korali madreporowych występuje rozdzielnopłciowość i dwupłciowość (hermafrodytyzm). U obydwu form najczęściej następuje zapłodnienie wewnętrzne, zwykle w jamie gastralnej. Tam też przebiega wczesny rozwój larwy. Uwolniona planula osiada na podłożu i po upływie doby od zapłodnienia wydziela płytkę bazalną (tabulae).
      Polipy rozmnażają się też bezpłciowo poprzez bardzo intensywnie przebiegające dwa rodzaje pączkowania: ekstratentakularne, (boczne, poza koroną czułków) i intratentakularne (podłużne, wewnątrz korony). Polipy żyjące pojedynczo rozmnażają się przez podział poprzeczny skorelowany z rozmnażaniem płciowym.

Systematyka


      Opisano ponad 1400 gatunków współcześnie żyjących madreporowców zaliczanych do 27 rodzin. Znanych jest też około 5000 gatunków kopalnych. Wśród żyjących wyróżnia się dwie główne grupy ekologiczne.
      Pierwsza obejmuje około 660 gatunków rafotwórczych występujących w czystych i płytkich wodach tropikalnych.
      Do drugiej zaliczono prawie 670 gatunków w pozostałych strefach oceanów. Relacje pokrewieństwa pomiędzy nimi nie zostały poznane. W 1956 roku Wells podzielił korale madreporowe na pięć podrzędów:


Madrepora occulata
Astrocoeniina Vaughan & Wells, 1943
Caryophylliina Vaughan & Wells, 1943
Dendrophylliina Vaughan & Wells, 1943
Faviina Vaughan & Wells, 1943

Gatunki zagrożone


      Acropora cervicornis jest krytycznie zagrożona wyginięciem (kategoria CR) w klasyfikacji IUCN.
      Do głównych przyczyn zagrażających tym zwierzętom należy wzrastające zanieczyszczenie i eutrofizacja wód. Do zagrożonych (kategorie CR i EN) należy wiele gatunków z rodzajów Acanthastrea, Acropora (m.in. Acropora cervicornis), Alveopora i Montipora, Siderastrea glynni, oraz Tubastrea floreana – rzadki gatunek występujący u wybrzeży wysp Galapagos. Od 1982 r. jego zasięg skurczył się o 80%, przypuszczalnie wskutek wzrostu temperatury wód Oceanu Spokojnego (globalnego ocieplenia) oraz zjawiska El Niño (okresowej zmiany prądów oceanicznych).

——————————————————————————————————————
Masz jakiekolwiek pytania?, wątpliwości?, wejdź na forum.MojaRafa.pl, postaramy się rozwiązać każdy problem związany z akwarystyką morską.
——————————————————————————————————————