tlo
MojaRafa.pl » Fosforany

Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.
Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.
Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.

Fosforany

Fosforany

Fosforanowy problem w akwarium morskim.

   Fosforany pojawiają się jako efekt karmienia zwierząt. Olbrzymie ilości fosforanów pojawiają się także wtedy, gdy nawet okresowo używamy
do podmian wody wodociągowej zamiast tej z filtra
RO. Fosforany można znaleźć również w suchych karmach dla ryb oraz w preparatach witaminowych. Fosforany są znakomitą pożywką do rozwoju
niepożądanych glonów. Przeciwdziałanie polega na
profilaktyce, używaniu wody z filtra RO, w zasadzie nie przerybiania zbiornika i nie przekarmiania zwierząt. Nawet bardzo niskie poziomy
fosforanów (już niewykrywalne dla testów
akwarystycznych!) powodują wzrost glonów. Długofalowym i najbardziej skutecznym działaniem zapobiegającym powstawaniu fosforanów jest dozowanie
wody wapiennej.

Fosforany w zbiorniku morskim.

    Fosforany są podstawowym budulcem życia i są obecne w wielu systemach naturalnych, w tym akwarium morskim. Jednak zbyt duża zawartość fosforanów może być przyczyną problemów, więc
odpowiednio szybkie usunięcie fosforanów jest zadaniem podstawowym.
Fosforany są czynnikiem przyspieszającym rozwój glonów , co oznacza więcej fosforanów w akwarium, tym więcej będzie glonów. Jeśli masz zbiornik z koralami SPS, nawet bardzo niski poziom
fosforanów może być szkodliwe, gdyż mają one tendencję do zatrzymania rozwoju korali twardych, wystarczająco wysokie stężenia, może znacznie zaszkodzić miękkim koralowcom.
Fosforany powinny być utrzymane max do 0.02ppm, w szczególności w akwarium z rafą koralową. Górna granica dla korali wynosi około 0,1 ppm. Jeśli nie masz korali w akwarium, fosforany
mogą być wyższe i nie będzie bezpośrednio szkodliwe to dla ryb. Jednak wyższe stężenie oznacza zwykle więcej glonów, które mogą prowadzić do problemów takich jak zubożenie ilości
tlenu, więc należy starać się utrzymywać niższy poziom fosforanów w jak największym stopniu.
Fosforany mogą być badane za pomocą zestawów , które można kupić w sklepach z akwarystyką morską. Jednak w niektórych przypadkach badania są niedokładne.

Jak fosforany można wprowadzić do systemu

   Fosforany mogą się pojawić w akwarium na kilka różnych sposobów. Najczęstszym źródłem jest pokarm dla ryb. Wszelkie niezjedzone resztki żywności mogą wpłynąć na duże ilości fosforanów w
wodzie. Mrożonki rybne zawierają bardzo duże ilości fosforanów. Z tego to powodu powinny być rozmrożone i dobrze wypłukane przed podaniem do zbiornika.
Jednak nawet żywność, która jest spożywana w końcu będzie wydalana, i tak może się przyczynić do powstawania fosforanów. Podobnie jak ze zmarła ryba w zbiorniku, powinna być
natychmiast usunięta, aby zapobiec uwolnieniu fosforanów i innych związków do wody.
Woda z kranu może zawierać także fosforany, są one używane do filtrowania innych niepożądanych elementów takich jak ołów. W niektórych przypadkach woda z kranu może zawierać 10 lub więcej
razy większą ilości fosforanów niż bezpieczna granica dla korali. Woda z kranu powinna być sprawdzona przed jej wykorzystaniem w celu wypełnienia i uzupełnienia zbiornika, a jeśli to możliwe,
powinna być filtrowana przez system, który możne usunąć fosforany np: system RO.
Niektóre filtry z węglem aktywnym mogą również dostarczać fosforany do akwarium. Używane niektóre podłoża w zbiorniku mogą również uwalniać fosforany do wody w akwarium. Na ogół jest to
martwa skała używana do budowy naszej rafy, najlepsza jest żywa skała. Jeśli musisz użyć martwej skały do budowy rafy w akwarium, należy dokładnie opłukać i oczyścić ją przed dodaniem, i jeśli to
możliwe, nie wybielać jej. Jeśli nadal występuje problem, trzeba rozważyć całkowitą wymianę podłoża w zbiorniku.

Usuwanie fosforanów

   Jeśli podejrzewasz, że masz problem z fosforanami w akwarium morskim, powinieneś spróbować wykryć, gdzie występuje źródło fosforanów. Nawet jeśli uda się fosforany usunąć ze zbiornika, to nie
pomoże, jeśli są one ponownie dodawane. Sprawdź swoje źródło wody i filtry, trzeba sprawdzać wszystko, co zostanie dodane do zbiornika.
Po znalezieniu źródła fosforanów, należy zacząć od czyszczenia i pozbycia się glonów, które pojawiły się w zbiorniku, należy odkurzyć podłoże na dnie akwarium. Zacząć regularne podmienianie wody
która również pomoże usunąć fosforanów z akwarium.
Odpieniacz białek może pomóc w zmniejszeniu ilości fosforanów organicznych, choć nie można usunąć wszystkich fosforanów nieorganicznych. Fosforany nieorganiczne mogą być usunięte przez chemiczne rozwiązania,
mimo że nie są doskonałe i powinny być stosowane w ostateczności. Należy dodawać wodę wapienną do zbiornika, która to łączy się z fosforanami, należy używać absorbera fosforanów, który
może być dodawany do filtrów i tam wiąże się z fosforanami.
Naturalny sposób usuwania fosforanów to wykorzystanie szybko rosnących glonów i makroglonów. Jeśli zbiornik
nie zawiera korali i może być nieco wyższy poziom fosforanów, można rozważyć kontrolowaną hodowlę glonów i alg, które go potrzebują do życia.
Glony są naturalną częścią systemu akwarium morskiego, ale mogą szybko wymknąć się spod kontroli, jeśli nie są regularnie usuwane. Korzystanie z naturalnych metod usuwania fosforanów
jest najlepszą metodą długoterminową. Jeśli można zbiornik prowadzić tak, aby fosforany i inne związki pozostawały na optymalnym poziomie, będziesz miał zdrowe,
zwierzęta w akwarium morskim i piękny wygląd.Biografia:
World Wide Web