tlo
MojaRafa.pl » dkh

Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.
Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.
Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.

dkh

Twardość Węglanowa

Określa nam ogólną wartość stężenia węglanów i wodorowęglanów wapnia rozpuszczonych w wodzie morskiej. Ilość KH mówi nam czy jest wystarczająca rezerwa
węglanowa, co z kolei ma wpływ na stabilność pH w naszym zbiorniku. Wartości podawane są niemieckich stopniach dKH lub mg/l. Naturalne KH w morzach gdzie występują
rafy koralowe wynosi w granicach 6-8 dKH. Za bardzo dobrą wielkość w naszym zbiorniku przyjmuje się od 8-14 dKH.

Wielu właścicieli zbiorników ma problemy z prawidłowym poznaniem składu chemicznego wody. Ale tylko dzięki znajomości podstawowych parametrów, można znacznie poprawić
swoje osiągnięcia w hodowli zdrowych ryb a zwłaszcza delikatnych korali twardych. Jakości wody w zbiorniku ma bezpośredni wpływ na zdrowie twoich podopiecznych, ważne
dla właścicieli akwarium zrozumieć podstawy chemii wody w celu prawidłowego i bezpiecznego skorygowania. Hobbyści, którzy uczą się podstaw chemii swojej wody w akwarium
dużo łatwiej mogą utrzymać stabilne, zdrowe i bezpieczne środowisko dla ryb, korali i skorupiaków w akwarium.

Oczywiście, istnieją całe wypracowania napisane na temat chemii w akwarium morskim.
Ten artykuł zawiera jedynie krótkie omówienie podstawy twardości wody, poczynając od „twarda” czy „miękka” woda, jak wpływać na jakość środowiska w akwarium.
Twardość wody jest często myląca i dlatego pomijana przez wielu właścicieli akwarium, choć bardzo ważna, ponieważ jest ściśle związane z pH.
Korale, ryby mogą rozwijać się tylko w niektórych poziomach twardości wody, inne środowisko może spowodować stres i śmierci. Ponadto, jak nie uzyskamy odpowiedniej
„twardości” w zbiorniku, nie będziemy w stanie skutecznie utrzymać na stałym poziomie pH, kluczowe znaczenie dla zdrowego i życia w naszym akwarium.
Twardość wody można najprościej określić jako ilość rozpuszczonych minerałów w wodzie. Twarda woda ma dużą ilość rozpuszczonych minerałów.
Najczęściej mineralnych soli wapnia, jednak inne minerały mogą być również obecne. Woda, która pochodzi z jezior i wód opadowych jest często pozbawione
składników mineralnych, i dlatego nie nadaje się do akwarystyki morskiej. Twarda woda (o wysokiej zawartości
minerałów) jest zazwyczaj o wysokim pH.