tlo
MojaRafa.pl » Co to jest odwrócona osmoza

Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.
Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.
Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.

Co to jest odwrócona osmoza

Odwrócona Osmoza

W akwarystyce morskiej spotykamy się z filtrami R.O. odwroconej osmozy (reverse osmosis). Mozna je spotkać już prawie powszechnie w ofercie sklepów z artykułami akwarystycznymi.
Zyskaly sobie wieku zwolenników akwarystyki morskiej, jak i słodkowodnej. Ze względ na niewątpliwe zalety w stosunku do innych rozwiązań. Więc kilka zdań
na temat filtra odwróconej osmozy.

Filtrowanie wody w systemach RO odbywa się poprzez odwrócenie procesu naturalnej osmozy zachodzącej w przyrodzie. Odwrotna osmoza to przepływ wody z roztworu o
wyższym ciśnieniu do roztworu o niższym ciśnieniu. W przyrodzie proces osmozy zachodzi naturalnie, natomiast w filtrach RO musi być pobudzony sztucznie. Odbywa
się to za pomocą ciśnienia wywieranego na wodę. Odwróconą osmozę, która zachodzi w filtrach RO uważa się za najskuteczniejszą metodę uzyskiwania krystalicznie
czystej wody do picia. Ścieki z RO są ściekami obojętnymi. Nie ma konieczności ich regeneracji. Filtry RO są filtrami absolutnymi o najmniejszej znanej porowatości.
Wielkość porów w filtrach RO ma wielkość od 0,1 do 0,5 mikrona. Jest to wielkość zbliżona do cząsteczki wody i ponad 200 razy mniejsza od najmniejszej bakterii.
Filtry RO usuwają z wody metale ciężkie takie jak: ołów, rtęć, brom, chlor i jego pochodne itp.

Filtry RO (z ang. Reverse Osmosis) czyli filtry odwróconej osmozy. Są to filtry z zastosowaniem membrany osmotycznej. Błona półprzepuszczalna (membrana osmotyczna)
była opatentowana w roku 1952 w USA. Istota budowy membrany opiera się na silnej kompresji modułu membranowego, która jest umieszczona w mikro-obudowie. Membrana
składa się z następujących materiałów:

* membrana osmotyczna
* siatka nośna
* warstwa zbierająca

Klikumetrowe paski o szerokości około 30cm są nawinięte na niewielkiej rurce spiralnej. Moduł przygotowany w ten sposób jest umieszczany w hermetycznie zamkniętej
obudowie. Obudowa ma ustalone wymiary i parametry, które są dostosowane do modułów charakteryzujących się różną wydajnością.
W obudowie rozbieralnej istnieje możliwość wymiany zużytej membrany osmotycznej.

budowa_membr

Parametry charakteryzujące filtry R.O.

Urządzenia do odwróconej osmozy charakteryzują trzy podstawowe parametry:

  • Współczynnik retencji (Rs)- Określa on w jakim stopniu membrana zatrzymuje dane zanieczyszczenia.Można odczytać, że membrana ma współczynnik retencji
    dla Siarczanów wynosi do 99,7%.
  • Przepływ obiętościowy (Jv)- Określa on ilość wody przefiltrowanej przez jednostkę powierzchni membrany w ciągu określonego czasu.Odczytujemy np. przepływ
    obiętościowy membrany wynosi 100 galonów na dobę.
  • Stopień konwersji (Y)- Określa jaką część wody poddawanej filtracji stanowi czysty produkt. Jeżeli konwersja wynosi 60%, to oznacza że ze 100 litrów wody
    otrzymamy 60 litrow czystego produktu.Reszta to ściek.

Proces Filtracji

Najpierw woda jest filtrowana w filtrze mechanicznym o wielkości od 0,1 do 0,5 mikrona, następnie płynie przez filtr węglowy „węgiel aktywny”.
Siatki filtrujące są różnej grubości. Grubość siatek jest zależna od tego ile zwojów takiej siatki możemy pomieścić w odpowiednio spreparowanym module oraz jak
wysoką efektyność czyszczenia i szybkość będzie miał filtr.

Jakie są korzyści ze stosowania filtra RO dla wody do akwarystyki morskiej

wiadomo, że większość szkodliwych soli i jonów, które zwykle zanieczyszczają nasze zasoby wody, takie jak azotany, fosforany i clor są skutecznie usuwane co pozwala
nam znacznie zwiększyć kontrolę tych substancji w akwarium, i nie dodając ich w wodzie do podmian.

Filtr wstępny węglowy także usówa chlor od strony zasilania, aby dać najlepszy punkt wyjścia do filtracji wody
Pomaga to w znacznym stopniu do zmniejszenia rozrostu glonów, które zwykle pochłaniają azotany i fosforany.

Filtry sedymentacyjne
Są to filtry mechaniczne, których zadaniem jest, zatrzymać części mechaniczne takie jak piasek, iły, muł, błoto, „rdza” żelaza, części
roślin (tzw. mętność wody). Niezmiernie ważną sprawą jest, aby filtry mechaniczne chroniące membrany osmotyczne, nie miały większych oczek niż 0,5 mikrona. Filtry o mniejszej
dokładności przepuszczają zbyt dużo sedymentów do membrany powodując jej przedwczesne zużycie.

Filtry węglowe
Dokładniej chodzi tu o węgiel aktywny, bardzo ciekawy materiał filtracyjny używany od lat do dechloracji wody oraz do „szlifowania” jej ostatecznej czystości.
Węgiel aktywny wytwarzany był najczęściej z drewna bukowego, a od niedawna z łupka kokosowego. Wytwarzany jest w temperaturze powyżej 600 oC i przy wysokim
ciśnieniu. Węgiel aktywny posiada dobre właściwości sorpcyjne wobec chloru oraz związków aromatycznych rozpuszczonych w wodzie.

Osmoza odwrócona
Efektem osmozy naturalnej jest wyrównywanie stężeń dwóch różnych roztworów, czyli inaczej wymieszanie się wody bardziej i mniej zabrudzonej. Ale nam,
technikom oczyszczania wody pitnej, zależy na tym, aby z wody brudnej odzyskać wodę czystą, a efekt taki możemy uzyskać poprzez pokonanie ciśnień osmotycznych
występujących w osmozie naturalnej. Jeśli to uczynimy, to spowodujemy ruch wody z roztworu bardziej stężonego (woda brudna) do roztworu o stężeniu mniejszym
(woda czysta). Błony osmotyczne wytwarzane sztucznie nazywa się w technice membranami.

zd1

Na ogół membrany działają poprawnie przez około 2 lata, zwłaszcza jeśli regularnie jest używana i dość często wymieniane są prefiltry.
Najlepszym sposobem na sprawdzenie membrany jest pomiar za
pomocą miernika TDS, określa nam czy jakosć wody uległa pogorszeniu.

Ile wody zużywa filt odwruconej osmozy
Filtry R.O. dają świetnej jakości wodę, ale ceną za to jest bardzo duże zużycie wody, czyli zgodnie powyższą definicją filtry odwróconej
osmozy mają niski stopień odzysku do 20%. Jest to spory wydatek dla chobbysty który ma zbiornik np. 500 litrowy.

Odwrócona osmoza – Poprawna instalacja filtra

Montaż filtra polega na podłączeniu trzech punktów:
1. zasilenia wodą – oznaczenie białym kawałkiem wężyka
2. ujścia do kanalizacji – oznaczenie pomarańczowym wężykiem lub zaślepką wężyka
3. ujścia wody czystej – oznaczenie niebieskim kawałkiem wężykazd13

Czasami wężyki są już standardowo zamontowane przed wysyłką wtedy montaż filtra polega na podłączeniu do zasilania wodą oraz przepłukaniu prefiltrów.
Przepłukać membranę przez kilka godzin, aby usunąć antybakteryjne substancje chemiczne, które są pakowane z membraną.


 

Biografia:
World Wide Web

Masz jakiekolwiek pytania?, wątpliwości?, wejdź na forum.MojaRafa.pl, postaramy się rozwiązać
każdy problem związany z akwarystyką morską.