tlo
MojaRafa.pl » ph

Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.
Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.
Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.

ph

Ph Wody morskiej

Wszyscy ze szkoły dokładnie wiemy, co oznacza pH w skali od 0 do 14, w ten sposób określa się kwasowość lub zasadowość wody lub innej cieczy, należy pamiętać,
że pH 7 to roztwór obojętny.

W morzach gdzie występują rafy koralowe odczyn pH wynosi 8.2 oznacza to, że jest lekko zasadowy. W akwarium tak jak w naturze powinniśmy utrzymywać pH w granicach
8.0 do 8.4.

Morska woda posiada zdolność do regeneracji pH . Następuje wówczas absorbowanie
H+ z akwarium bez spadku pH. Nazywamy to zjawisko „buforowaniem”. Lecz nie następuje to bez końca. Aby dążyć do właściwych parametrów wody powinniśmy
pamiętać, że odczyn pH tak jak w naturze, ma naturalne cykle związane z porą dnia i nocy. Kiedy to w dzień w naturalny sposób podnosi się ilość tlenu
produkowanego przez algi morskie, to następuje naturalny wzrost odczynu do 8.4 w ciągu dnia. I spadkiem odczynu w ciągu nocy nawet do 7.9 jest to normalne
zjawisko, nazwane zostało ”Dobowym Wahaniem pH” i nie musimy podejmować żadnych środków zaradczych.

Zrozumienie skali pH

Wielu akwarystów słyszało o pH, ale większość nie rozumie znaczenia kontrolowania. pH jest miarą kwasowości lub zasadowości w wodzie.
Skala pH wynosi od 1 do 14, wskazanie 7 jest „neutralne” (punkt, w którym woda nie jest ani kwaśna ani zasadowa).Kiedy pomiar na skali idzie w dół, woda staje
się bardziej kwaśna, jak pH rośnie, woda staje się bardziej zasadowa.

Bardzo ważnym jest, aby pamiętać o skali pH, jest to, skala logarytmiczna tz. na przykład, wskazanie poziomu pH 5 to 10 razy więcej niż pH 6,
pH 4 jest 100 razy więcej niż pH 6. stąd widać jaka różnica jest pomiędzy pH 6 i np. 4.