tlo
MojaRafa.pl » DSB

Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.
Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.
Początek jest zawsze łatwy, problemy zaczynają się później.

DSB

Deep Sand Bed

System Grubego Podłoża – DSB -


Większość z nas przynajmniej słyszała o Deep Sand Bed (w skrócie DSB), wielu z nas ma już w tej dziedzinie sukcesy. W społeczności nowych hobbystów akwarystyki morskiej, każdy szybko odkrywa, że ma wiele pytań związanych z techniką DSB. Te pytania powtarzają się bardzo często, i ten artykuł postara się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania. Tym samym te odpowiedzi dadzą krótkie wprowadzenie dla początkujących, jak uruchomić DSB. Większość niedoświadczonych akwarystów morskich wiąże z tą metoda zbyt wiele nadziei, a w swoim działaniu liczy na cud. Nie oznacz to, że metoda ta nie przynosi doskonałych efektów, ale niektórzy z hodowców mają nadzieję, że w sterylnie utrzymanym piasku przez jedną noc rozwinie się życie. Takie ożywienie piasku jest możliwe, lecz wymaga wielkiej staranności i cierpliwości.

DSB CO TO JEST I DLACZEGO SIĘ GO STOSUJE ?

DSB to skrót od nazwy „System Grubego Podłoża”. Na tyle gruby, że tlen, który jest rozpuszczony w wodzie, nie dostaje się do systemu DSB, i jego zawartość w podłożu jest bardzo niska. Podstawowy warunek dla życia bakterii beztlenowych, który jest spełniony, jeśli wystarczająco niski poziom tlenu zostanie osiągnięty. Niektóre
bakterie beztlenowe rozpoczynają się rozmnażać i rozwijać w tym środowisku. Często niedocenianą, a w rzeczywistości najpożyteczniejszą cechą, jaką charakteryzuje się akwarium z DSB, jest jego zdolność rozkładu azotanów. Azotany są bardzo toksyczne dla ryb, korali i bezkręgowców, mogą stać się niebezpieczne w podwyższonych stężeniach, stąd potrzebna jest metoda w celu zmniejszenia stężenia azotanów w wodzie morskiej. DSB w kontekście prowadzenia akwarium morskie może być zdefiniowane jako, zbiornik zawierający podłoże o małej wielkości cząstek, który jest podłączony do akwarium w taki sposób, aby był wystarczający przepływ wody przez system . Ale jaka grubość podłoża, jakie duże muszą być cząstki podłoża, jaki przepływ wody przez DSB wystarczy? Więcej na te pytania w kolejnych punktach.

ZBIORNIK NA DSB


Podłoże musi być w jakimś zbiorniku. Najbardziej typowe zastosowanie dla DSB jest zbiornik wewnątrz istniejącego refugium. Ale może być też oddzielny zbiornik wpięty do obiegu wody obiegowej. W wyborze, jaki rodzaj zbiornika przeznaczymy do wykorzystania, w metodzie DSB, decyzja zależy od ilości miejsca i łatwość podpięcia się do istniejącej instalacji wody obiegowej. Generalnie zalecana powierzchnia systemu grubego podłoża „DSB”, uważa się około 3 / 4 powierzchni zbiornika głównego. Mówię ogólnie zalecane, ponieważ istnieją różne opinie na temat minimalnej wielkości DSB, ale żadnych konkretnych wytycznych poprzedzonych naukowymi badaniami nie można znaleźć. Jeśli chodzi o maksymalnej wielkości, większe jest lepsze. Gdy DSB jest większy, tym większa jego zdolność do konsumpcji azotanów i co za tym idzie obniżenie stężenia. Zobacz także temat wtórnych korzyści z DSB.

PRZEPŁYW


Jak wcześniej zostało napisane, woda z akwarium powinna płynąć na tyle szybko przez DSB, żeby nie osadzały się okrzemki lub sinice . Druga zasada – pchanie wody przez złoże piasku nie przyniesie żadnej, korzyści, ponieważ wypłuczemy całe biologiczne życie jakie zasiedla nasze DSB. Nie będzie bakterii beztlenowych by wypełnić grube podłoże, a tym samym nie zostanie osiągnięta redukcja azotanów. Przepływ będzie w dużej mierze zależał od wielkości zbiornika DSB, ale także od pompy obiegowej jaką mamy w układzie. Znowu trudno jest określić wartość idealną. Większość źródeł mówi nam, że powinniśmy dążyć do osiągnięcia dużego, lecz stałego i nie burzliwego przepływu nad podłożem. Należy zwrócić uwagę na objawy zbyt małego przepływu. Jedynym takim znakiem, jest tworzenie się wcześniej opisanych glonów na podłożu DSB.

PODŁOŻE


Jest to prawdopodobnie jeden z najważniejszych czynników do rozważenia przy zakładaniu DSB. Istnieją trzy podstawowe właściwości podłoża, na które trzeba zwrócić uwagę przy jego prawidłowym wyborze. Skład chemiczny – Wszystkie podłoża które stosujemy w akwarium morskim, w zakresie składu chemicznego, mogą być stosowane w DSB.
Podłoże nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń takich jak metale ciężkie, które mogą być wymyte z powrotem do obiegu wodnego w naszym akwarium. Wielkość cząstek – Jak wielkość cząstek substratu maleje, wzrasta, więc jego całkowita powierzchnia. Większa powierzchnia oznacza większą przestrzeń do rozwoju bakterii. Więcej bakterii wyhodowanych, więcej azotanów może być spożywana. Ogólnie przyjęte zalecenia do wielkości cząstek jest użycie podłoża o wielkości do 2 mm np. wielkość cząsteczki „cukru”. W prawdzie filtr funkcjonuje również z piaskiem o grubszych ziarnach, ale wymaga to grubszej warstwy podłoża oraz silniejszego strumienia wody. Poza tym taki piasek zatrzymuje więcej cząstek osadowych co powoduje, że podłoże staje się nie przepuszczalne, „magazynem złego pożywienia”. Innym ważnym aspektem, jest stosowanie podłoża ze względu na kształt. Kształt cząstek – Idealny kształt cząstek do wykorzystania w DSB to kształt owalny. Rozdrobniony koral – Nie zaleca się stosowania, w niektórych artykułach można przeczytać,


że ostre krawędzie tłuczonych szkieletów korali, może uszkodzić niektóre formy życia, które znajduje się w podłożu DSB. Podłoże Aragonitowe – Prawdopodobnie najbardziej idealne podłoże do użycia w DSB, ale jest ono bardzo drogie. Jest stwierdzone, że piasek oolitowy działa jako bufor pH, i ma możliwości uwalniania minerałów. Oprócz zasadniczych korzyści DSB.


Czy aragonit dodaje wystarczające możliwości buforowania do akwarium, aby uzasadnić jego tak wysoką cenę, to jest poza zakresem tego artykułu. Podłoże Kalcytowe – zalety, łatwy do stosowania, tani do stosowania i różne wielkości ziaren. Ma też wady, powyżej 7,6 ph wykazuje ograniczone wartości buforowe. Następnym podłożem jest piasek z plaży, ma odpowiedni rozmiar cząstek. Należy dołożyć wszelkich starań, aby wypłukać


z piasku plażowego pozostałości organiczne dokładnie przed dodaniem do zbiornika DSB. Bardzo często akwaryści używają kombinacji różnych materiałów o różnej grubości piasku powoduje, że w podłożu może się rozwinąć różnorodna gatunkowo flora, podczas gdy w filtrze posiadającym tylko jeden rodzaj piasku rozwiną się jedynie określone gatunki.

ŻYCIE W DSB


DSB nie może dobrze działać, jeśli składa się tylko z podłoża. Najbardziej korzystnymi mieszkańcami są ślimaki skorupowe rodzaju Stomatell, Cerithium i inne, jak również większość żyjących w podłożu robaków. Również wieloszczety doskonale się adoptują. Wielkość populacji dostosowuje się do ilości pożywienia, które w pewnym stopniu ograniczone jest siłą strumienia wody. Z biegiem czasu do systemu DSB można wpuścić małe rozgwiazdy rodzaju Asterina, które tworzyć będą stabilną populację. Doskonałymi padlinożercami mogą być wężowidła.

ROŚLINNOŚĆ W DSB


Dobrą praktyką jest, aby dodać makro glony jak Chaetomorpha lub Caulerpa, do DSB. Służy to z korzyścią jako dodatkowy składnik filtra na fosforany, a także schronieniem dla wielu małych mieszkańców filtra DSB. Makro glony można trzymać praktycznie wszędzie, gdzie nie ma ryb żywiących się nimi, bo na pewno je zjedzą, ale DSB po prostu jest wygodnym miejscem do hodowli glonów. Jeszcze jedna zaleta filtra DSB, odwrócenie cyklu dnia. Innymi słowy, jeżeli w naszym akwarium świeci się światło, to w DSB światło jest wyłączone i odwrotnie. Normalnie, w zbiorniku rafowym, pH wody spada w cyklu dobowym, przez organizmy żyjące z fotosyntezy (większość koralowców, glonów, itp.) spowoduje, że CO2 jest uwalniane do wody. Wzrost poziomu, CO2 powoduje spadek pH. Aby przeciwdziałać, w tym celu światło w DSB zapala się w
nocy, przez co algi zajmą się tym uwolnionym, CO2 przez koralowce i glony, co powoduje większą stabilność pH.

KORZYŚCI WTÓRNE


Niezależnie od korzyści dla osiągnięcia redukcji azotanów w DSB, istnieje kilka wtórnych korzyści warto wspomnieć. Źródło żywności – DSB będzie stałym miejscem hodowli glonów i skorupiaków, które będą spożywane przez ryby, gdy się dostaną przez pompy obiegowe. Zwiększenie całkowitej objętości wody w obiegu co da parametry ogólnie bardziej stabilne.